ASIANTUNTIJAPALVELUT
JA TUOTEKEHITYS

INNOVATIIVISET JA
KUSTANNUSTEHOKKAAT RATKAISUT PINTAKÄSITTELYYN

Lainisalo kehittää ja tuo jatkuvasti uusia menetelmiä pintakäsittelyyn.  Haluamme tuoda lisäominaisuuksia asiakkaidemme tuotteisiin, kuten parantaa veneiden liukuominaisuuksia, vähentää bakterian tarttumista tai parantaa kulutuskestävyyttä. Maalipinnoitteilla voidaan vaikuttaa myös energiankulutukseen.

Erilaisilla lisäaineilla ja sideaineratkaisuilla voidaan aikaansaada myös toiminnallisia ominaisuuksia. Tällainen ominaisuus voi olla muun muassa itsestään puhdistuva, kosteutta imevä, kaasua absorboiva, sisäilmaa puhdistava, bakteerien tarttumista estävä, sähköä johtava tai kitkaa lisäävä.

TESTAUS- JA TARKASTUSPALVELUT

• Suolasumutestit
• Vetolujuustestit
• Säärasituskokeet
• Kulutuskestävyystestit
• Prosessinmittaukset
• Omat Frosio-tarkastajat

Meillä on oma laboratorio, joka mahdollistaa tuotekehityksen ohella erilaiset analyysit ja maalausstandardien mukaiset tarkastukset.

MENETELMÄVALINNAT & TUOTANNON RATKAISUT

Luomme, kehitämme ja jalostamme pintakäsittelyjärjestelmiä eri materiaaleille ja eri käyttöympäristöihin. Järjestelmät testataan omassa laboratoriossamme ja näin varmistetaan, että ne oikeasti toimivat.

Tuotamme myös maalausohjeita: miten erilaiset pinnoitteet käytännössä toteutetaan.

YLÖS