INDUSTRIELL
YTBEHANDLING

EXPERTTJÄNSTER OCH
PRODUKTUTVECKLING

MONTERING OCH
SCREENTRYCK

100 YRKESKUNNIGA OCH ERFARNA PERSONER
TILL ER PERSONLIGA TJÄNST.

År 1990 grundades Lainisalo Oy och är en av Finlands ledande underleverantörsföretag specialiserad på ytbehandling av styckegods. Grundtanken för verksamheten är att tillgodose behoven hos olika industribranscher genom att tillhandahålla olika lösningar för ytbehandlingar samt även erbjuda olika lösningar för logistik och produktutveckling.

TOP