CASE

PATRIA

”År 2006 valde vi Lainisalo Oy:s Tavastehus enhet till vår ytbehandlingspartner. Lainisalo har varit ansvarig över målningen av våra produkter och över överföringen av målningsteknologin till destinationsländerna.

Vi har varit nöjda med samarbetet. Partnerskapet har möjliggjort det för Patria att fokusera på utvecklingen av fordonsteknik och monteringen av fordonssystem.”

Redan år 2006 outsourcade Patria sitt egna måleri i Tavastehus till Lainisalo. Lainisalo köpte hela målerit, vilket även inkluderade personalen. I och med förvärvet utvecklades Patrias måleri i Tavastehus till en enhet, som kunde betjäna området mer omfattande. Samtidigt var det möjligt att sänka kostnadsnivån och öka kunskapsnivån.

TOP