EXPERTTJÄNSTER
OCH PRODUKTUTVECKLING

INNOVATIVA OCH
KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR INOM YTBEHANDLING

Lainisalo utvecklar och introducerar kontinuerligt nya metoder för ytbehandling.Vi vill att våra kunders produkter får tilläggsegenskaper, såsom att båtens glidegenskaper förbättras, minskning av bakteriell vidhäftning och av slitage. Ytbehandlingarna kan till och med påverka energiförbrukningen.

Med hjälp av olika tillsatsämnen och bindemedel kan man också erhålla funktionella egenskaper, exempelvis självrengörande och fukt- och gasabsorberande egenskaper, egenskaper som förebygger vidhäftning av bakterier och som rengör luft inomhus samt leder elektricitet, och egenskaper som ökar friktionen.

TESTNINGS-, PROVNINGS- OCH INSPEKTIONSTJÄNSTER

• Saltdimma-test
• Test av draghållfasthet
• Test av väderbelastning
• Test av hållbarhet och slitstyrka
• Processmätningar
• Egna Frosio-inspektörer

Vi har ett eget laboratorium som möjliggör, förutom produktutveckling, olika analyser och inspektioner enligt målningsstandard.

METODALTERNATIV OCH PRODUKTIONSLÖSNINGAR

Vi skapar, utvecklar och finjusterar ytbehandlingssystem för olika material och olika driftsmiljöer. Systemen testas i vårt egna laboratorium, varigenom det säkerställs att de verkligen fungerar.

Vi producerar även målningsanvisningar: hur olika ytbehandlingar implementeras i praktiken.

TOP