INDUSTRIELL YTBEHANDLING

100 YRKESKUNNIGA OCH ERFARNA PERSONER
TILL ER PERSONLIGA TJÄNST.

Vår målsättning är att erbjuda Finlands bästa industriella ytbehandlingstjänster till företag av alla storlekar. Denna målsättning baserar sig på våra erfarenheter och kundlöften: leveranssäkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och samarbete.

Våra kundlöften bygger sig på:

• Yrkeskunnig och motiverad personal
• Ett fortlöpande engagemang att utveckla verksamheten och tjänster
• En omfattande produktpalett
• Geografisk täckning
• ISO 9001- och ISO 14001 -kvalitets- och miljöstandarder

Vi väljer den rätta ytbehandlingsmetoden

All material kan i praktiken målas eller ytbehandlas bara man finner den rätta metoden. Valet av metod påverkas inte enbart av materialet utan även av antalet styckegods.

Ofta gör man klara kostnadsbesparingar och man uppnår betydande tekniska fördelar genom välja korrekt ytbehandlingsmetod, exempelvis genom att välja pulverlackering istället för våtlackering – eller vice versa. Vi erbjuder, förutom målning och ytbehandling, även andra tjänster relaterade till dessa, såsom logistiktjänster, produktutveckling och -forskning, utbildning och produktdokumentation.

FÖRBEHANDLINGAR

Ett lyckat resultat bygger sig på en väl vald och korrekt gjord förbehandling. Vi utför olika förbehandlingar beroende på styckegodset, kundkravet och målningsanvisningarna, såsom sand-/stålsandsblästring och aluminiumoxidblästring samt/eller alkalisk tvätt och Bonderite-behandling. Vi utför även bland annat olika brandskyddsmålningar eller ytbehandlingar enligt olika standard- och kvalitetskrav som gäller för styckegodsets korrosivitetsklass.

Vi ytbehandlar material som material, antingen för hand eller med våra automationslinjer. Materialet som skall ytbehandlas kan vara vad som helst – bland annat plast, metall och trä får en högkvalitativ och funktionell yta efter behandlingen. Vår moderna utrustning och vår stora kapacitet garanterar alltid den bästa lösningen för olika behov av ytbehandling.

PULVERLACKERING

Pulverlackering är en snabb, hållbar och miljövänlig lösning för ytbehandling av metallprodukter. Pulverlacken innehåller inte några flyktiga, organiska föreningar, och man åstadkommer med dem en hård och hållbar färgyta som skyddar produkten mot mekaniskt och kemiskt slitage. Slitstyrkan uppnås genast när styckegodset har svalnat. Om styckegodset som skall målas är flerdimensionell, är pulverlackering ett perfekt val som ytbehandlingsmetod, eftersom pulverlacken lätt sprider sig till små hål och bakom hörn. Olika slags pulverlack är tillgängliga enligt kundens användningsändamål och behov.

VÅTLACKERING

Våtlackering skyddar utmärkta mot korrosioner, har en god väderbeständighet, och är mekanisk och kemisk slitstark. Då produktens material eller någon del av produkten inte tillåter användning av andra typer av färger, är våtlackering en bra lösning som ytbehandlingsmetod. Till exempel produktens värmebeständighet, storlek eller vikt kan utgöra ett hinder för pulverlackering. Beslutet att använda våtlackering kan bland annat även basera sig på att man har en specifik önskad färgnyans eller man har speciella egenskapskrav på färgen.

SPECIALYTBEHANDLINGAR

Specialytbehandlingar innefattar exempelvis olika nano- och keramiska ytbehandlingar samt kemiska metaller.

Vi vill att våra kunders produkter får tilläggsegenskaper. Olika specialytbehandlingar ger olika resultat och förbättringar. De kan exempelvis förbättra båtens glidegenskaper, minska bakteriell vidhäftning och slitage, samt öka UV-motståndet.

EXPERTTJÄNSTER OCH PRODUKTUTVECKLING

Vi hjälper våra kunder att hantera och förbättra produktionsprocesser. Vi är involverade i målningsprojekten, såväl i den operativa delen såsom i den rådgivande delen. Vi skapar olika målningssystem, även för mera krävande miljöer.

Vi vill förbättra metoder och processer genom djärv outside the box-tänkandet. Målsättningen är alltid att skapa konkurrensfördelar åt kunderna. Vi har ofta analyserat hela produktionskedjan och har, igenom dessa analyser, funnit sätt att höja kvalitet och kostnadseffektivitet. Våra experttjänster inkluderar även olika testningar, provningar och inspektioner, såsom Frosio-inspektioner.

LOGISTIKTJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER

Lagrings- och transporttjänster innebär till exempel att kunden beställer varor direkt till sin linje: vi tar hand om resten. Tjänsten kan utökas till hela inköps- och leveranskedjan.

TOP