MONTERING OCH
SCREENTRYCK

VI TAR HAND OM ERT PROJEKTS SCREENTRYCK,
MONTERINGSTRJÄNSTER OCH LOGISTIK.

MONTERINGSTJÄNSTER

Vi kan på ett tillförlitligt sätt ta över hela distributionskedjan: inköp, all införskaffning, lagring och monteringen av ytbehandlade produkter. Styckegodsen kan levereras exempelvis ytbehandlade och packade i lådor till kundens linje, när det finns ett behov för detta. Fråga mer – hanteringen av leveranskedjan (eng. Supply Chain Management) kan implementeras på många olika nivåer.

SCREENTRYCK OCH TAMPOTRYCK

Vi utför även spårutskrift: vi ser till att produkterna har spårmarkeringar.

TOP